Códigos de colores en RGB y hexadecimal

Colores para usar en páginas HTML y en otros entornos de programación. Lista incompleta de 125 de los colores más utilizados. Cada color aporta su códigos RGB y hexadecimal y su nombre para disponer de las 3 posibilidades de utilización

RGB Nombre Hexadecimal Color
255,255,255 white ffffff  
220,220,220 gainsboro dcdcdc  
255,228,181 moccasin ffe4b5  
0,0,0 black 000000  
47,79,79 DarkSlateGray 2f4f4f  
112,128,144 SlateGrey 708090  
190,190,190 grey bebebe  
25,25,112 MidnightBlue 191970  
0,0,128 navy 000080  
100,149,237 CornflowerBlue 6495ed  
72,61,139 DarkSlateBlue 483d8b  
106,90,205 SlateBlue 6a5acd  
132,112,255 LightSlateBlue 8470ff  
65,105,225 RoyalBlue 4169e1  
0,0,255 blue 0000ff  
30,144,255 DodgerBlue 1e90ff  
0,191,255 deepskyblue 00bfff  
135,206,250 LightSkyBlue 87cefa  
70,130,180 SteelBlue 4682b4  
0,100,0 DarkGreen 006400  
85,107,47 DarkOliveGreen 556b2f  
143,188,143 DarkSeaGreen 8fbc8f  
46,139,87 SeaGreen 2e8b57  
60,179,113 MediumSeaGreen 3cb371  
32,178,170 LightSeaGreen 20b2aa  
152,251,152 PaleGreen 98fb98  
34,139,34 ForestGreen 228b22  
107,142,35 OliveDrab 6b8e23  
189,183,107 DarkKhaki bdb76b  
255,255,0 yellow ffff00  
238,221,130 LightGoldenrod eedd82  
184,134,11 DarkGoldenrod b8860b  
188,143,143 RosyBrown bc8f8f  
205,92,92 IndianRed cd5c5c  
139,69,19 SaddleBrown 8b4513  
160,82,45 sienna a0522d  
233,150,122 DarkSalmon e9967a  
250,128,114 salmon fa8072  
255,160,122 LightSalmon ffa07a  
255,140,0 DarkOrange ff8c00  
240,128,128 LightCoral f08080  
255,69,0 OrangeRed ff4500  
255,0,0 red ff0000  
255,105,180 HotPink ff69b4  
255,20,147 DeepPink ff1493  
255,182,193 LightPink ffb6c1  
208,32,144 VioletRed d02090  
255,0,255 magenta B22222  
238,130,238 violet ee82ee  
186,85,211 MediumOrchid ba55d3  
148,0,211 DarkViolet 9400d3  
138,43,226 BlueViolet 8a2be2  
160,32,240 purple a020f0  
147,112,219 MediumPurple 9370db  
193,205,205 azure3 c1cdcd  
131,139,139 azure4 838b8b  
131,111,255 SlateBlue1 836fff  
122,103,238 SlateBlue2 7a67ee  
105,89,205 SlateBlue3 6959cd  
71,60,139 SlateBlue4 473c8b  
72,118,255 RoyalBlue1 4876ff  
67,110,238 RoyalBlue2 436eee  
58,95,205 RoyalBlue3 3a5fcd  
39,64,139 RoyalBlue4 27408b  
193,255,193 DarkSeaGreen1 c1ffc1  
180,238,180 DarkSeaGreen2 b4eeb4  
155,205,155 DarkSeaGreen3 9bcd9b  
105,139,105 DarkSeaGreen4 698b69  
84,255,159 SeaGreen1 54ff9f  
78,238,148 SeaGreen2 4eee94  
67,205,128 SeaGreen3 43cd80  
46,139,87 SeaGreen4 2e8b57  
0,255,0 green1 00ff00  
0,238,0 green2 00ee00  
0,205,0 green3 00cd00  
0,139,0 green4 008b00  
255,255,0 yellow1 ffff00  
205,173,0 gold3 cdad00  
139,117,0 gold4 8b7500  
255,193,193 RosyBrown1 ffc1c1  
139,105,105 RosyBrown4 8b6969  
255,106,106 IndianRed1 ff6a6a  
139,58,58 IndianRed4 8b3a3a  
255,130,71 sienna1 ff8247  
255,165,79 tan1 ffa54f  
139,90,43 tan4 8b5a2b  
255,140,105 salmon1 ff8c69  
255,165,0 orange1 ffa500  
139,90,0 orange4 8b5a00  
205,91,69 coral3 cd5b45  
139,62,47 coral4 8b3e2f  
255,69,0 OrangeRed1 ff4500  
139,37,0 OrangeRed4 8b2500  
255,0,0 red1 ff0000  
139,0,0 red4 8b0000  
255,181,197 pink1 ffb5c5  
139,71,93 PaleVioletRed4 8b475d  
255,0,255 magenta1 B22222  
139,0,139 magenta4 8b008b  
255,131,250 orchid1 ff83fa  
139,71,137 orchid4 8b4789  
205,150,205 plum3 cd96cd  
139,102,139 plum4 8b668b  
155,48,255 purple1 9b30ff  
85,26,139 purple4 551a8b  
171,130,255 MediumPurple1 ab82ff  
159,121,238 MediumPurple2 9f79ee  
137,104,205 MediumPurple3 8968cd  
93,71,139 MediumPurple4 5d478b  
238,210,238 thistle2 eed2ee  
205,181,205 thistle3 cdb5cd  
139,123,139 thistle4 8b7b8b  
33,33,33 grey13 212121  
54,54,54 grey21 363636  
77,77,77 grey30 4d4d4d  
89,89,89 grey35 595959  
102,102,102 gray40 666666  
105,105,105 grey41 696969  
115,115,115 grey45 737373  
127,127,127 grey50 7f7f7f  
130,130,130 gray51 828282  
140,140,140 gray55 8c8c8c  
158,158,158 grey62 9e9e9e  
179,179,179 grey70 b3b3b3